Инвестиционият проект в район “Възраждане” – напредваме!