Стигнахме вече покрива на Корпус”А” !!! Наближаваме скоро акт 14